Privacy Verklaring

Organisatie

De organisatie draagt de naam Stichting Almelo Doet Mee.
Wij draaien op de inzet van vrijwilligers. Onze hulp richt zich op mensen in Almelo die zich minder goed redden. Mensen met een smalle beurs die hulp nodig hebben en door het uitvoeren van het beleid van de Gemeente Almelo op dit vlak worden geholpen door het verstrekken van vouchers voor de contributie van diverse activiteiten.

Contactgegevens:

Stichting Almelo Doet Mee
Zwanenbelt 39
7607 JW ALMELO

Telefoon: 0546 – 706519
E-mail: [email protected]
www.almelodoetmee.nl

Afspraken beschermen

Almelo Doet Mee is aangesloten bij de stichting AVG voor verenigingen om het actueel houden van de AVG-normen. Wij controleren in de regel ieder kwartaal of we nog met uw gegevens omgaan zoals hier staat. En of we hier misschien iets in moeten veranderen om uw privacy te beschermen. Op basis hiervan trekken we de conclusie dat we werken volgens de regels van de privacywet AVG.
Persoonsgegevens die wij als u onze diensten gebruikt of als u deze gegevens zelf aan ons geeft:

Persoonsgegevens die Almelo Doe(t) Mee bewaart/gebruikt

Almelo Doe(t) Mee bewaart onderstaande persoonsgegevens als u onze diensten gebruikt of als u deze gegevens zelf aan ons geeft:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die Almelo Doe(t) Mee gebruikt:

 • Uw BSN-nummer
 • Financiële gegevens
 • Gegevens omtrent de verstrekte vouchers (geldigheid, aanbieder, bedrag)

Met welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Almelo Doet Mee verwerkt de persoonsgegevens van u voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om u te helpen
 • Voor eventuele vervolgbezoeken van u aan ons
 • Om, alleen als u dat goed vindt, te delen met andere organisaties
 • Om u een nieuwsbrief en/of folder te sturen

Met welk uitgangspunt gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw toestemming is ons uitgangspunt als we uw gegevens bewaren en om het verstrekken van een voucher te rechtvaardigen. Deze toestemming geeft u:

 • als u uw handtekening zet op de bijlage van het papieren contact/ aanvraagformulier.
 • als u uw gegevens invult via het contactformulier op de website.
 • als u een gesprek bij ons op kantoor hebt; uw toestemming slaan we dan op in uw dossier

Via deze pagina op de website vertellen wij u bovendien hoe we omgaan met uw gegevens.

Beslissingen die automatisch worden genomen en ICT (geautomatiseerde besluitvorming)

Almelo Doet Mee neemt op basis van geautomatiseerde techniek geen besluiten over zaken die (grote) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Denk aan besluiten die computerprogramma’s of –systemen nemen, zonder dat daar een mens aan te pas komt. We digitaliseren (bijzondere) persoonsgegevens van u in een aparte, beveiligde omgeving.

Almelo Doet Mee gebruikt voor de computers/ICT de hulp van

Computer Support Almelo (CSA)
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0546 – 700232

Voor het beheer van onze systemen hebben we een speciaal contract (verwerkers-overeenkomst) met CSA.
Opmerking: het platform waarop de software draait is dubbel beveiligd, de software heeft zelf ook nog een wachtwoord beveiliging. Het platform is de verantwoordelijkheid van CSA. De software is de verantwoordelijkheid van de software fabrikant. Het wachtwoord beheer ligt bij CSA.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Almelo Doet Mee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om dát te doen waar we uw gegevens voor gebruiken. De persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens bewaren we maximaal vijf jaar. In de praktijk blijkt dat mensen vaak meer jaren gebruik maken van onze hulp. Dankzij de bewaarde gegevens helpen we dan snel en effectief. U mag ons altijd vragen hun gegevens te verwijderen (zie hieronder bij Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen).

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Almelo Doet Mee geeft uw gegevens alleen aan anderen om te voldoen aan een wet/plicht. We geven uw gegevens alleen aan anderen als u dat goed vindt. U geeft hiervoor toestemming via uw handtekening op de bijlage van het contact en/of aanvraagformulier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Almelo Doet Mee gebruikt cookies. Als u onze websites bezoekt, krijgt u een melding van die cookies. Het aantal cookies is zo klein mogelijk en deze cookies zijn alleen nodig om onze website goed te laten werken. Geen enkele gebruikte cookie slaat informatie op waardoor we zien dat u het bent. We blokkeren alle cookies totdat u op de knop ‘Prima’ klikt.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

U mag uw persoonsgegevens bij ons bekijken, laten aanpassen of laten verwijderen. Als u toestemming gaf voor gebruik van uw gegevens, mag u die toestemming ook weer intrekken. En u mag bezwaar maken tegen het feit dat we uw persoonsgegevens gebruiken. Verder mag u ons vragen de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben te sturen naar u of een partij die u noemt. Wilt u gebruikmaken van een van deze mogelijkheden? Mail dat dan naar [email protected]
We willen graag zeker weten dat u bovenstaande vraagt voor uw eigen gegevens. Stuur daarom altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee als u gebruikmaakt van bovenstaande mogelijkheden. Maak daarbij de volgende gegevens op de kopie van uw identiteitsbewijs zwart: pasfoto, de strook met nummers onderaan (MRZ, machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Hiermee beschermen we uw privacy. Almelo Doet Mee reageert zo snel mogelijk op uw vraag rondom de persoonsgegevens, maar in ieder geval binnen vier weken. U mag ook een klacht over ons insturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens; dat is de organisatie die bekijkt of wij goed omgaan met uw gegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij vinden het belangrijk uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom doen we wat nodig is om het volgende met uw gegevens te voorkomen: misbruik, verlies, toegang door iemand die het recht niet heeft, bekend worden van uw gegevens zonder dat u dat wilt en veranderingen zonder dat dat van u mag. Hebt u het idee dat we uw gegevens niet goed beveiligen? Of vermoedt u misbruik hiervan? Neem dan contact op met ons via [email protected]

Melden dat uw gegevens ergens zijn waar ze niet horen (datalek)

Vermoedt u dat uw gegevens via ons ergens terecht zijn gekomen waar dat niet hoort? Dat heet een datalek, een lek van uw gegevens, uw data. Zo’n lek mag u doorgeven bij het secretariaat van Almelo Doet Mee via [email protected] of per telefoon 0546-706519. Het secretariaat zorgt in overleg met u dat dit lek bekend wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben afgesproken hoe we met elkaar en onze klanten omgaan.
Lees hier deze afspraken. (Onze gedragscode)

Copyright Almelo doe(t) mee 2024