Info voor de deelnemers

Informatie voor de deelnemende instanties of verenigingen

 

1. Voorwaarden

Als u wilt deelnemen. dan moet u minimaal voldoen aan:

a. Uw organisatie moet zich binnen de gemeentegrenzen van Almelo bevinden;
b. Uw organisatie moet een eigen rekeningnummer hebben;
c.  De organisatie moet voor iedereen toegankelijk zijn;

 

2. Procedure / inleveren van de vouchers

Voor het inleveren van de vouchers moet het volgende aangehouden worden.

1. De aanvrager moet de voucher inleveren bij de deelnemende instantie of vereniging;

2. De voucher voorzien van een factuur of bon opsturen naar de gemeente Almelo;

3. Adres : Gemeente Almelo, Postbus 5100, 7600 GC Almelo;

4. Na verwerking vindt binnen 2 á 3 weken de uitbetaling plaats;

 

De vouchers moeten uiterlijk voor 1 maart van elk jaar bij de Gemeente Almelo ingediend zijn.
Na deze datum vindt er geen uitbetaling meer plaats.