Aanvragen Jeugdfonds

Aanvragen Jeugdfonds

Jeugdfonds

Jeugdfonds Almelo

Een kind kan een jaar lang voor maximaal € 225 één sport beoefenen op kosten van het Jeugdsportfonds of voor maximaal € 450 deelnemen aan één culturele activiteit (zoals muziekles).

NB. Dat betekent dat bij een sport die meer dan € 225,00 kost, of een cultuuractiviteit die meer kost dan € 450,00 de ouders zelf de meerkosten moeten voldoen bij de betreffende organisatie. 

Werkwijze van het jeugdfonds:

  • Beoordelen of een kind in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit het Jeugdfonds Almelo.
  • De spelregels van het Jeugdfonds Almelo benutten, zie hiervoor de websites www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl.
  • Volgen of het kind daadwerkelijk aan de activiteit deelneemt. Hiervoor ontvangt u eenmaal per jaar een telefoon van het Jeugdfonds Almelo, met het verzoek om een update te geven over de ontwikkeling van het kind.
  • Voor het einde van het jaar ontvangt u en de organisatie waar het kind deelneemt, een bericht met de melding waarin staat dat de aanvraag eindigt en er een nieuwe aanvraag ingediend kan worden.

Wat is er nodig voor het indienen van een aanvraag?

  • Een geldig ID van de ouders/verzorgers van het kind.
  • Een recente inkomensspecificatie.
 NB. Sporten die niet in aanmerking komen zijn:
–          paardrijden
–          individuele fitness (groepslessen wel)
–          vissen

 Kinderen vanaf 4 jaar komen in aanmerking voor het Jeugdfonds.

Openingstijden:

dinsdag van 10.00 – 15.00 uur.

Telefoonnummer : 0546 -541222 (alleen tijdens de openingstijden)

Mailen kan ook : [email protected]

Een link naar het Sportbedrijf Almelo, de samenwerking met het Jeugdsportfonds

http://www.sportbedrijfalmelo.nl/jeugdsportfonds